ackommodationsförmåga

ackommodationsförmågan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar