ekvation

ekvationen
ekvationer
ekvationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ekvation

Hur böjs ordet ekvation på svenska?

Obestämd singular: ekvation
Bestämd singular: ekvationen
Obestämd plural: ekvationer
Bestämd plural: ekvationerna

Ordet ekvation har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
matematik
generell

Vad betyder ekvation inom matematik ?

en formel som anger likhet mellan två algebraiska uttryck, i allmänhet bestående av en eller flera variabel|variabler vars värden bestäms av densamma

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Möjliga synonymer till ekvation (inom matematik)

Relaterat till ekvation (inom matematik)

räkning

jämförelse

utjämning

Ordet ekvation inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till ekvation (inom generell)

Möjliga synonymer till ekvation (inom generell)

Diskussion om ordet ekvation