vapenbroder

vapenbrodern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

vapenbroder är en/ett

Synonymer till vapenbroder

Ordet vapenbroder har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom militärväsen
  • Inom politik
militärväsen
militärväsen
politik

Vad betyder vapenbroder inom militärväsen ?

med militär rang

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Ordet vapenbroder inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

vapenbroder är en/ett (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till vapenbroder (inom militärväsen)

Ordet vapenbroder inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till vapenbroder (inom politik)

Möjliga synonymer till vapenbroder (inom politik)

Relaterat till vapenbroder (inom politik)

utjämning

vän

kombattant

krigföring

Diskussion om ordet vapenbroder