vapenbroder

vapenbrodern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet vapenbroder har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom militärväsen
  • Inom politik
militärväsen
militärväsen
politik

Vad betyder vapenbroder inom militärväsen ?

med militär rang

Översättningar

Engelska

Ordet vapenbroder inom militärväsen

Översättningar

Engelska

vapenbroder är en/ett

Möjliga synonymer till vapenbroder

Ordet vapenbroder inom politik

Översättningar

Synonymer till vapenbroder

Möjliga synonymer till vapenbroder

Relaterat till vapenbroder

utjämning

vän

kombattant

krigföring