militarism

militarismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Motsats till militarism

Hur används ordet militarism

  • "Oron för rasism, nationalism, militarism och repression."
  • "Mycket i hans liv och författarskap genomsyrades av konservatism, militarism och imperialism."
  • "Halva landet ser Bolsonaro som ett eko från Brasiliens mörka förflutna präglat av militarism, rasism och sexism."
  • "Monumentet hedrar japanska krigsoffer, däribland 14 utpekade krigsförbrytare, och betraktas som symbol för japanska krigsförbrytelser och militarism."
  • "Polisen – Carabineros de Chile – lydde fram till 2011 under försvarsministeriet och genomsyras fortfarande av militarism."
  • "Kina och Sydkorea har protesterat mot besöket, som de betraktar som en hyll- ning till japansk militarism."
  • "Sydkorea och Kina ogillar besöken vid något de betraktar som en symbol för Japans forna militarism."
  • "- I dag har Peru bekräftat sitt oberoende och slagit tillbaka försöken från Hugo Chavez att införliva oss i hans välde av militarism och efterblivenhet som han vill sprida över hela Latinamerika, sade Garcia."
  • "Japans premiärminister Junichiro Koizumi väntas i ett tal i dag be om förlåtelse för det lidande som landets forna militarism vållat i Asien."
  • "Helgedomen ses av Kina som en symbol för japansk militarism."

Vad betyder militarism inom politik ?

Fotograf: Wikipedia
tankesätt/ideologi som hör samman med stark militärmakt

Relaterat till militarism

kombattant

Diskussion om ordet militarism

militarism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder militarism inom generell ?

aggressiveness that involves the threat of using military force

Diskussion om ordet militarism