stridsman

stridsmannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stridsman

Hur används ordet stridsman

  • "– Jag tycker att han är en formidabel stridsman för sitt eget liv och sin egen sak."

Möjliga synonymer till stridsman

Relaterat till stridsman

kombattant

orubblighet

Diskussion om ordet stridsman