gerillakrig

gerillakriget
gerillakrig
gerillakrigen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet gerillakrig på svenska?

Obestämd singular: gerillakrig
Bestämd singular: gerillakriget
Obestämd plural: gerillakrig
Bestämd plural: gerillakrigen

Vad betyder gerillakrig inom militärväsen ?

en metod för krigföring som innebär att små grupper utför begränsade anfall mot en fiende som i regel är överlägsen i antal eller teknik. Det skiljer sig från så kallade storkrig, genom att åtminstone en krigande part inte är en reguljär armé; många krig utspelas emellertid med inslag av båda dessa metoder av krigföring. Ett gerillakrig brukar vidare definieras i termer av subversivitet, och kännetecknas av att kriget saknar front. Gerillor har ett naturligt samband med revolutionära händelseförlopp. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gerillakrig

Relaterat till gerillakrig

krigföring

strid

krigföring

förbättring

Diskussion om ordet gerillakrig