utrotningskrig

utrotningskriget

(-)(-)
Substantiv
militärväsen