storm

stormen
stormar
stormarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet storm på svenska?

Obestämd singular: storm
Bestämd singular: stormen
Obestämd plural: stormar
Bestämd plural: stormarna

Vad betyder storm inom meteorologi ?

Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Greg Lundeen
hård vind; oväder

Översättningar

Engelska

Synonymer till storm

storm är del av

Möjliga synonymer till storm

Möjliga synonymer till storm

Relaterat till storm

luftström

hastighet

strid

våldsamhet

fara

övermått

överkänslighet

ljudstyrka

omvälvning

luft

Storm

Namn

Översättningar

Hur används ordet Storm

 • "– Vid Hanöbukten var vindstyrkorna över 30 meter per sekund, säger Roar Hansen, meteorolog på väderinstitutet Storm till Kvällsposten."
 • "Storm på fjället"
 • "Sälen / Idre – Storm på fjället – flera liftar har stängts"
 • "– Genom en webbplats för unga om psykisk ohälsa hoppas vi nu kunna bryta den här trenden och se till att fler unga får tillgång till den hjälp de behöver och stöd för att nå en gymnasieexamen, skriver Emily Storm, verksamhetsansvarig för Psykologiguiden."
 • "Storm vållade problem"
 • "Förra säsongen spelade han juniorhockey i USA och laget Tri-City Storm och hade där en räddningsprocent på 91."
 • "Johan Storm jobbade som polis i nio år, men för tre år sen bytte han till ett jobb på Arbetsförmedlingen."
 • "Johan Storm i Falun är en av dessa."
 • "Jag har själv varit lärare på Polishögskolan, och när yrket polis inte längre är så attraktivt att det fyller platserna på utbildningen utan man funderar på att sänka kraven, då är min uppfattning att det gått fel någonstans, säger Johan Storm."
 • "– Man har nog halkat efter lite, man har varit bra på att rekrytera men inte så bra på att bibehålla, säger Johan Storm."
Fotograf: Wikipedia

Översättningar

storm

storms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet storm

 • "the storms that had characterized their relationship had died away"
 • "He faced a storm of questions from reporters"

Ordet storm har 5 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
 • Inom militärväsen
meteorologi
generell
bildligt
bildligt
militärväsen

Vad betyder storm inom meteorologi ?

a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the Beaufort scale) and precipitation and thunder and lightening

Översättningar

Svenska

Synonymer till storm

Möjliga synonymer till storm

Vanlig betydelse av ordet storm inom generell

Översättningar

Svenska

Synonymer till storm

Möjliga synonymer till storm

Vanlig betydelse av ordet storm inom bildligt

Översättningar

Svenska
 • skur  [ meteorologi ]

Möjliga synonymer till storm

Mindre vanlig betydelse av ordet storm inom bildligt

a violent commotion or disturbance

Översättningar

Möjliga synonymer till storm

Ovanlig betydelse av ordet storm inom militärväsen

a direct and violent assault on a stronghold

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till storm

storm

storm
stormed
stormed
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet storm

 • "Storm the fort"
 • "It was storming all night"
 • "It was storming all last night"

Ordet storm har 3 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom militärväsen
 • Inom ålderdomlig
kläder
militärväsen
ålderdomlig

Vad betyder storm inom kläder ?

To move quickly and noisily like a storm, usually in a state of uproar or anger.

Översättningar

Svenska

Synonymer till storm

Möjliga synonymer till storm

Ordet storm inom militärväsen

To assault (a stronghold or fortification) with military forces.

Översättningar

Svenska

Synonymer till storm

Möjliga synonymer till storm

Ordet storm inom ålderdomlig

rain, hail, or snow hard and be very windy, often with thunder or lightning blow hard

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till storm

Storm

Namn

Översättningar

Översättningar