anemometer

Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder anemometer inom meteorologi ?

Fotograf: Wikipedia
mätare av vindstyrkan

Diskussion om ordet anemometer

anemometer

anemometern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder anemometer inom meteorologi ?

Fotograf: Wikipedia
mätare av vindstyrkan

Möjliga synonymer till anemometer

Möjliga synonymer till anemometer

Relaterat till anemometer

luftström

Diskussion om ordet anemometer

anemometer

anemometers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder anemometer inom meteorologi ?

for recording the speed and direction of wind

Möjliga synonymer till anemometer

Diskussion om ordet anemometer