vindflöjel

vindflöjeln
vindflöjlar
vindflöjlarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet vindflöjel på svenska?

Obestämd singular: vindflöjel
Bestämd singular: vindflöjeln
Obestämd plural: vindflöjlar
Bestämd plural: vindflöjlarna

Hur används ordet vindflöjel

  • "– Det finns ett stort förändringstryck inom den katolska kyrkan men också en annan grupp som är konservativ och vill hålla fast vid gamla värderingar och tycker att kyrkans styrka är att den inte är en vindflöjel."
  • "Den som bara lyssnar blir en vindflöjel för tillfälliga vindar."
  • "Den som bara lyssnar och inte själv leder blir till sist en vindflöjel för den opinion som ropar högst för tillfället."
  • "– I svåra lägen behöver man en kompass, inte vindflöjel, tillägger han."
  • "Uppe på det platta sjukhustaket står något som ser ut som en förvuxen vindflöjel som följer kastvindarna i majsolens strålar."
  • "Han utmålar Marina Silva som en politisk vindflöjel, eftersom hon bytt parti både en och två gånger."
  • "Politisk vindflöjel"
  • "I den interna republikanska striden har därför Romney målats ut som en opålitlig vindflöjel."
  • "Opålitlig vindflöjel"
  • "Cruz får i sin tur kritik i en Mike Huckabee-anstruken reklam för att vara en vindflöjel som säger olika saker i olika delstater."

Vad betyder vindflöjel inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
''synonym till'' flöjel

Möjliga synonymer till vindflöjel

Relaterat till vindflöjel

luftström

beteckning

vankelmod

prövning

luft

åtlöje

villfarelse

obeslutsamhet

omvälvning

Diskussion om ordet vindflöjel