simulation

simulationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet simulation

  • "Boken har titeln ” Break the simulation ” och kommer att uppdateras i nutid, närhelst Kanye West känner sig inspirerad."
  • "Kommissionens simulation och utredning visar att missilen avfyrades från ett 320 kvadratkilometer stort område i östra Ukraina."
  • "” Simulationsåksjuka ” eller ” simulation motion sickness ” är begrepp som börjat användas då allt flera apparater använder sig av 3D-effekter i sina grafiska system."
  • "Årets avknoppningsföretag : Algoryx simulation AB."
  • "Det tvååriga utvecklingsprojektet drivs av Umeå universitet och företagen Algoryx simulation, LKAB och Optimation AB."
  • "24 försökspersoner fick försöka orientera sig i en virtuell simulation av stadsdelen Soho i centrala London."

Diskussion om ordet simulation

simulation

simulations
Substantiv

Hur används ordet simulation

  • "it was a computer simulation of problem solving"

Vad betyder simulation inom generell, generell, generell, generell ?

the act of simulating

Möjliga synonymer till simulation

Möjliga synonymer till simulation

Möjliga synonymer till simulation

Diskussion om ordet simulation

Simulation

Substantiv

Diskussion om ordet Simulation