oäkthet

oäktheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till oäkthet

Relaterat till oäkthet

falskhet

oriktighet

obehörighet

villfarelse