lögnare

lögnaren
lögnare
lögnarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till lögnare

Hur böjs ordet lögnare på svenska?

Obestämd singular: lögnare
Bestämd singular: lögnaren
Obestämd plural: lögnare
Bestämd plural: lögnarna

Ordet lögnare har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom bildligt
teknik
bildligt

Vanligast betydelse av ordet lögnare inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till lögnare (inom teknik)

Relaterat till lögnare (inom teknik)

oriktighet

bedragare

falskhet

slughet

Ordet lögnare inom bildligt

anspelar på Bibelns Ananias

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till lögnare (inom bildligt)

Relaterat till lögnare (inom bildligt)

lymmel

Diskussion om ordet lögnare