dubbelhet

dubbelheten
dubbelheter
dubbelheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet dubbelhet på svenska?

Obestämd singular: dubbelhet
Bestämd singular: dubbelheten
Obestämd plural: dubbelheter
Bestämd plural: dubbelheterna

Hur används ordet dubbelhet

  • "Sedan är frågan om den ska ligga på EU-nivå eller nationell nivå – det kan skapa en dubbelhet i svaren, säger John Zanchi ( S )."
  • "– Det finns en dubbelhet i mode, det tolkas dels som förtryckande, men också som frigörande för kvinnor, säger Emma Severinsson, doktor i historia."
  • "- Det finns en dubbelhet."
  • "Föräldrarna byter inte värderingar när de kommer till Sverige, vilket gör att ungdomar möter en dubbelhet : det individualistiska svenska samhället och de kollektivistiska strukturerna som förväntar sig lydnad."
  • "– Det här är hundra sidor briljant prosa om Le Clézios dubbelhet i livet."
  • "Hon minns den dubbelhet hon kände inför ” Välkommen till förorten ”."
  • "Jag har alltid känt att människor tittar på mig, och en sorts dubbelhet i att ständigt betraktas, även medan man själv betraktar något, berättar Anike Joyce Sadiq."
  • "Det ger berättelsen en dubbelhet som lämpar sig bra för fiktion – orättvisa föder orättvisa och ingen framstår som sympatisk."
  • "– Det finns en dubbelhet i gruvorganisationerna."
  • "Mattias Åkesson som är en av initiativtagarna till utställningen menar att det finns en dubbelhet inför konsumtion som det är värt att göra konst om."

Möjliga synonymer till dubbelhet

Relaterat till dubbelhet

slughet

tvetydighet

oredlighet

falskhet

sammanblandning

tvåtal

Diskussion om ordet dubbelhet