meningslöshet

meningslösheten
meningslösheter
meningslösheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet meningslöshet på svenska?

Obestämd singular: meningslöshet
Bestämd singular: meningslösheten
Obestämd plural: meningslösheter
Bestämd plural: meningslösheterna

Vad betyder meningslöshet inom generell ?

det att vara meningslös

Möjliga synonymer till meningslöshet

Relaterat till meningslöshet

hållningslöshet

oförstånd

betydelselöshet

dårskap

oviktighet

tankefel

sammanblandning

obegriplighet

Diskussion om ordet meningslöshet