virrighet

virrigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till virrighet

Relaterat till virrighet

dårskap

ögonsjukdom

känsla

okunnighet

oordning

otydlighet

obegriplighet

Diskussion om ordet virrighet