virrighet

virrigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till virrighet

Relaterat till virrighet

dårskap

känsla

ögonsjukdom

okunnighet

oordning

otydlighet

obegriplighet