oregelbundenhet

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet oregelbundenhet

  • "Det kan även bli en oregelbundenhet i tillgången av produkter."
  • "Medan stora delar av kollektivtrafiken i centrala Stockholm är fortsatt inställd så ska den, enligt SL, flyta på bra med viss oregelbundenhet i Södertälje."
  • "Vi konstaterar en taktmässig oregelbundenhet i vänster bakben."
  • "” Vi konstaterar en taktmässig oregelbundenhet i vänster bakben ”, säger Tysklands chef d equipe enligt tidningenridsport.se."
  • "Stoppet pågick i ungefär en timme och strax efter klockan 18 gick tågen igen, dock med viss oregelbundenhet."

Vad betyder oregelbundenhet inom generell ?

det att vara oregelbunden; något som sker oregelbunden|oregelbundet, det vill säga utan att följa ett särskilt mönster

Möjliga synonymer till oregelbundenhet

Diskussion om ordet oregelbundenhet

oregelbundenhet

oregelbundenheten
oregelbundenheter
oregelbundenheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet oregelbundenhet på svenska?

Obestämd singular: oregelbundenhet
Bestämd singular: oregelbundenheten
Obestämd plural: oregelbundenheter
Bestämd plural: oregelbundenheterna

Hur används ordet oregelbundenhet

  • "Det kan även bli en oregelbundenhet i tillgången av produkter."
  • "Medan stora delar av kollektivtrafiken i centrala Stockholm är fortsatt inställd så ska den, enligt SL, flyta på bra med viss oregelbundenhet i Södertälje."
  • "Vi konstaterar en taktmässig oregelbundenhet i vänster bakben."
  • "” Vi konstaterar en taktmässig oregelbundenhet i vänster bakben ”, säger Tysklands chef d equipe enligt tidningenridsport.se."
  • "Stoppet pågick i ungefär en timme och strax efter klockan 18 gick tågen igen, dock med viss oregelbundenhet."

Vad betyder oregelbundenhet inom vapen ?

det att vara oregelbunden; något som sker oregelbunden|oregelbundet, det vill säga utan att följa ett särskilt mönster

Relaterat till oregelbundenhet

avvikelse

olikhet

förvrängning

ojämnhet

oordning

oregelbundenhet

mångformighet

olikhet

Diskussion om ordet oregelbundenhet