abnormitet

abnormiteten
abnormiteter
abnormiteterna
Substantiv [n]

Synonymer till abnormitet

Hur böjs ordet abnormitet på svenska?

Obestämd singular: abnormitet
Bestämd singular: abnormiteten
Obestämd plural: abnormiteter
Bestämd plural: abnormiteterna

Hur används ordet abnormitet

 • "Georgiska ortodoxa kyrkans överhuvud, patriark Ilia, fördömde tidigare i veckan homosexualitet som en ” abnormitet och sjukdom ”."
 • "Den debatten är nog i delar överspelad för en växande komplexitet när det gäller gränsen för normalitet och abnormitet."
 • "– Personer som visar instabilitet när de står på ett ben samt har problem att gå bör få ökad uppmärksamhet då det kan vara symptom på en abnormitet i hjärnan, säger forskaren Yasuharu Tabara."
 • "RÅ anser att pastorns ord varit osakliga och djupt kränkande för homosexuella, när han direkt eller indirekt påstod att homosexualitet är en sexuell abnormitet som är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen, och att aids uppstod genom homosexuella."
 • "Han syftar på pastorn Åke Green som sommaren 2003 väckte uppståndelse då han under en predikan liknade homosexualitet vid en sexuell abnormitet och en cancersvulst på samhällskroppen."
 • "Georgiska ortodoxa kyrkans överhuvud, patriark Ilia, fördömde tidigare i veckan homosexualitet som en ” abnormitet och sjukdom ”."
 • "Till en början sågs barnsexualiteten som en abnormitet, men med tiden betraktades det som något naturligt."
 • "Flickan föddes med en sällsynt abnormitet som gjort att luftstrupen inte hade utvecklats."
 • "Flickan föddes med en sällsynt abnormitet som gjort att luftstrupen inte hade utvecklats."
 • "Beaudrillards poäng var att Watergate inte var en abnormitet utan ett uttryck för ett förändrat normaltillstånd."
 • "– Personer som visar instabilitet när de står på ett ben samt har problem att gå bör få ökad uppmärksamhet då det kan vara symptom på en abnormitet i hjärnan, säger forskaren Yasuharu Tabara."
 • "RÅ anser att pastorns ord varit osakliga och djupt kränkande för homosexuella, när han direkt eller indirekt påstod att homosexualitet är en sexuell abnormitet som är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen, och att aids uppstod genom homosexuella."
 • "Han syftar på pastorn Åke Green som sommaren 2003 väckte uppståndelse då han under en predikan liknade homosexualitet vid en sexuell abnormitet och en cancersvulst på samhällskroppen."
 • "Georgiska ortodoxa kyrkans överhuvud, patriark Ilia, fördömde tidigare i veckan homosexualitet som en ” abnormitet och sjukdom ”."

Ordet abnormitet har 2 betydelser

 • Inom vapen
 • Inom brittisk engelska
vapen
brittisk engelska

Vad betyder abnormitet inom vapen ?

En missbildning

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till abnormitet (inom vapen)

Möjliga synonymer till abnormitet (inom vapen)

Ordet abnormitet inom brittisk engelska

En sjuklig avvikelse från det normala

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till abnormitet (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till abnormitet (inom brittisk engelska)

Diskussion om ordet abnormitet