original

[ɔrgɪˈnɑːl]
originalet
original
originalen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur uttalas ordet original?

[ɔrgɪˈnɑːl]

Hur böjs ordet original på svenska?

Obestämd singular: original
Bestämd singular: originalet
Obestämd plural: original
Bestämd plural: originalen

Hur används ordet original

 • "Sunnateaterns Romeo och Julia liknar inte Shakespeares original."
 • "– Migrationsverket har uppgivit att huvudregeln är pass för att styrka identiteten, men att det också kan räcka med en fotoförsedd identitetshandling i original utfärdad av behörig myndighet i hemlandet."
 • "Ire ladugård är i dag den enda ekonomibyggnad i original som ligger kvar inom Ire naturreservatet i Karlshamn – en skiftesverksbyggnad som länsstyrelsen anser har ett stort kulturhistoriskt värde."
 • "Fartyget, som är en rekonstruktion av ett original från 1600-talet, ägs av Blekinge sjövärnskår och används bland annat för utbildning."
 • "För sin publik vill han berätta flera saker – bland annat att man kan lyckas om man är från en småstad, och om original och karaktärer som präglat hans uppväxt."
 • "– Jag ville veta om den här Arnoldtavlan var ett original eller inte, säger Kicki Hansson, som var en de som kom och sökte råd om sin konst."
 • "Vad är det mer som skiljer henne från Carmen i original?"
 • "Gatlyktor ska sättas upp med glasglober så som de såg ut i original, till exempel."
 • "Det finns för få original och för många kopior, säger Ann-Cathrine."
 • "Varken fasader eller planlösning har förändrats nämnvärt och i huset finns fönster och tak som är i original från 1700-talet."

Vad betyder original inom vardagligt ?

om person

Möjliga synonymer till original

Relaterat till original

avvikelse

löjlighet

människa

skrivning

sinnesstämning

särskildhet

narr

prototyp

åtlöje

ental

splittring

originalitet

Diskussion om ordet original

original

[ɔrgɪˈnɑːl]
Adjektiv

Hur uttalas ordet original?

[ɔrgɪˈnɑːl]

Hur används ordet original

 • "Sunnateaterns Romeo och Julia liknar inte Shakespeares original."
 • "– Migrationsverket har uppgivit att huvudregeln är pass för att styrka identiteten, men att det också kan räcka med en fotoförsedd identitetshandling i original utfärdad av behörig myndighet i hemlandet."
 • "Ire ladugård är i dag den enda ekonomibyggnad i original som ligger kvar inom Ire naturreservatet i Karlshamn – en skiftesverksbyggnad som länsstyrelsen anser har ett stort kulturhistoriskt värde."
 • "Fartyget, som är en rekonstruktion av ett original från 1600-talet, ägs av Blekinge sjövärnskår och används bland annat för utbildning."
 • "För sin publik vill han berätta flera saker – bland annat att man kan lyckas om man är från en småstad, och om original och karaktärer som präglat hans uppväxt."
 • "– Jag ville veta om den här Arnoldtavlan var ett original eller inte, säger Kicki Hansson, som var en de som kom och sökte råd om sin konst."
 • "Vad är det mer som skiljer henne från Carmen i original?"
 • "Gatlyktor ska sättas upp med glasglober så som de såg ut i original, till exempel."
 • "Det finns för få original och för många kopior, säger Ann-Cathrine."
 • "Varken fasader eller planlösning har förändrats nämnvärt och i huset finns fönster och tak som är i original från 1700-talet."

Vad betyder original inom generell ?

ett ursprungligt verk; ett objekt som inte är skapat som en kopia av någonting redan existerande

Diskussion om ordet original

original

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet original

 • "the original inhabitants of the Americas"
 • "the book still has its original binding"
 • "restored the house to its original condition"
 • "the original performance of the opera"
 • "the original cast"
 • "retracted his original statement"
 • "his work is based on only original, not secondary, sources"
 • "he kept the original copy and gave her only a xerox"
 • "the translation misses much of the subtlety of the original French"
 • "a truly original approach"
 • "with original music"
 • "an original mind"

Ordet original har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder original inom vardagligt ?

preceding all others in time or being as first made or performed (of e.g. information) not secondhand or by way of something intermediary not derived or copied or translated from something else; "the play is original; not an adaptation"

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet original inom generell

being or productive of something fresh and unusual; or being as first made or thought of

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till original (inom generell)

Diskussion om ordet original

original

originals
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till original (inom generell)

Hur används ordet original

 • "she copied paintings of famous artists and passed them on as originals"

Ordet original har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom generell
utbildning
generell

Vad betyder original inom utbildning ?

an original model on which something is patterned

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till original (inom utbildning)

Möjliga synonymer till original (inom utbildning)

Ordet original inom generell

Diskussion om ordet original