självständighet

självständigheten
självständigheter
självständigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till självständighet

Hur böjs ordet självständighet på svenska?

Obestämd singular: självständighet
Bestämd singular: självständigheten
Obestämd plural: självständigheter
Bestämd plural: självständigheterna

Hur används ordet självständighet

  • "– Att få komma hem till sin bostad och träna i sin hemmiljö gör att den enskilde snabbare återhämtar sig och får en ökad självständighet och livskvalitet."
  • "Manifestationen genomförs också för att stödja kurdernas strävan efter självständighet och genomförs på Stortorget i Karlskrona på lördag."
  • "Deltagarna ville visa världen sin strävan efter självständighet från Sovjetunionen."
  • "Det var i juni 2018 som barnet genom sina föräldrar ansökte om korttidsvistelse fyra dygn i månaden, för att barnet skulle få miljöombyte, ett utökat kontaktnät och möjlighet till personlig utveckling och självständighet."
  • "Människor i Estland, Lettland och Litauen tog varandras händer i en manifestation för självständighet från Sovjet."
  • "För henne står den för styrka och självständighet, samtidigt som det är ett sätt för henne att visa sin religionstillhörighet."
  • "Enligt Hall är Gota Media måna om tidningarnas självständighet."
  • "I övrigt ska tidningen behålla sin redaktionella självständighet och ledning."
  • "Idag utropade den FN-styrda Kosovo-provinsen sin självständighet en stor sak också bland kosovoalbanerna i Dalarna."
  • "Att ha en lön som går att leva på är en förutsättning för kvinnors självständighet och frigörelse, därför var Vårdförbundets strejk viktig, säger Ida Gabrielsson."

Diskussion om ordet självständighet