oberoende

Adverb

Synonymer till oberoende

Hur används ordet oberoende

 • "Övriga 17 landsting har ökat sina kostnader, trots att alla landsting gemensamt kommit överens om att bli helt oberoende av hyrpersonal 2019."
 • "Landstinget ska också få stöd från Sveriges kommuner och landsting som nu arbetar med landsting och regioner tillsammans för att bli sjuvården ska bli oberoende av inhyrd personal."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det, sa Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH, när SVT Nyheter Blekinge skrev om åldersbedömningar i februari."
 • "Det kommer inte att påverka vägbygget oberoende av vad arkeologerna hittar."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "– Vi har 700 fartygsanlöp per år i hamnen, och det ökar mellan 10-12 procent varje år, oberoende av Nord stream."
 • "Nästa vecka ska en oberoende expert som kommunen anlitat titta närmare på fuktproblemen från taken."
 • "Ministern menar att det säkerställer en likvärdig vård för alla oavsett var man bor och oberoende vilken skattekraft som finns."
 • "Ett sådant exempel är vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen, som nu är oberoende av hyrläkare."
 • "– Och av en elev på skolan fick jag veta att eleven via fyra oberoende källor i Karlskrona fått veta vad dagens nationella prov skulle handla om, säger Berndt Dabergott."

Vad betyder oberoende inom byggnadskonst ?

fristående gentemot något

Möjliga synonymer till oberoende

Diskussion om ordet oberoende

oberoende

Adjektiv

Hur används ordet oberoende

 • "Övriga 17 landsting har ökat sina kostnader, trots att alla landsting gemensamt kommit överens om att bli helt oberoende av hyrpersonal 2019."
 • "Landstinget ska också få stöd från Sveriges kommuner och landsting som nu arbetar med landsting och regioner tillsammans för att bli sjuvården ska bli oberoende av inhyrd personal."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det, sa Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH, när SVT Nyheter Blekinge skrev om åldersbedömningar i februari."
 • "Det kommer inte att påverka vägbygget oberoende av vad arkeologerna hittar."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "– Vi har 700 fartygsanlöp per år i hamnen, och det ökar mellan 10-12 procent varje år, oberoende av Nord stream."
 • "Nästa vecka ska en oberoende expert som kommunen anlitat titta närmare på fuktproblemen från taken."
 • "Ministern menar att det säkerställer en likvärdig vård för alla oavsett var man bor och oberoende vilken skattekraft som finns."
 • "Ett sådant exempel är vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen, som nu är oberoende av hyrläkare."
 • "– Och av en elev på skolan fick jag veta att eleven via fyra oberoende källor i Karlskrona fått veta vad dagens nationella prov skulle handla om, säger Berndt Dabergott."
 • "Övriga 17 landsting har ökat sina kostnader, trots att alla landsting gemensamt kommit överens om att bli helt oberoende av hyrpersonal 2019."
 • "Landstinget ska också få stöd från Sveriges kommuner och landsting som nu arbetar med landsting och regioner tillsammans för att bli sjuvården ska bli oberoende av inhyrd personal."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det, sa Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH, när SVT Nyheter Blekinge skrev om åldersbedömningar i februari."
 • "Det kommer inte att påverka vägbygget oberoende av vad arkeologerna hittar."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "– Vi har 700 fartygsanlöp per år i hamnen, och det ökar mellan 10-12 procent varje år, oberoende av Nord stream."
 • "Nästa vecka ska en oberoende expert som kommunen anlitat titta närmare på fuktproblemen från taken."
 • "Ministern menar att det säkerställer en likvärdig vård för alla oavsett var man bor och oberoende vilken skattekraft som finns."
 • "Ett sådant exempel är vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen, som nu är oberoende av hyrläkare."
 • "– Och av en elev på skolan fick jag veta att eleven via fyra oberoende källor i Karlskrona fått veta vad dagens nationella prov skulle handla om, säger Berndt Dabergott."

Vad betyder oberoende inom konst ?

fristående gentemot något

Relaterat till oberoende

fullständighet

frihet

ental

lycka

vilja

relationslöshet

Diskussion om ordet oberoende

oberoende

oberoendet
oberoenden
oberoendena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet oberoende på svenska?

Obestämd singular: oberoende
Bestämd singular: oberoendet
Obestämd plural: oberoenden
Bestämd plural: oberoendena

Hur används ordet oberoende

 • "Övriga 17 landsting har ökat sina kostnader, trots att alla landsting gemensamt kommit överens om att bli helt oberoende av hyrpersonal 2019."
 • "Landstinget ska också få stöd från Sveriges kommuner och landsting som nu arbetar med landsting och regioner tillsammans för att bli sjuvården ska bli oberoende av inhyrd personal."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det, sa Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH, när SVT Nyheter Blekinge skrev om åldersbedömningar i februari."
 • "Det kommer inte att påverka vägbygget oberoende av vad arkeologerna hittar."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "– Vi har 700 fartygsanlöp per år i hamnen, och det ökar mellan 10-12 procent varje år, oberoende av Nord stream."
 • "Nästa vecka ska en oberoende expert som kommunen anlitat titta närmare på fuktproblemen från taken."
 • "Ministern menar att det säkerställer en likvärdig vård för alla oavsett var man bor och oberoende vilken skattekraft som finns."
 • "Ett sådant exempel är vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen, som nu är oberoende av hyrläkare."
 • "– Och av en elev på skolan fick jag veta att eleven via fyra oberoende källor i Karlskrona fått veta vad dagens nationella prov skulle handla om, säger Berndt Dabergott."

Diskussion om ordet oberoende