enskild

Adjektiv

Synonymer till enskild

Hur används ordet enskild

 • "en enskild angelägenhet"
 • "Vi ska se på varje enskild patients individuella behov och vilka möjligheter vi kan hitta för just den personen, säger Carina Söderholm."
 • "I Olofström handlar det om många bränder i ett och samma garage och en enskild individ."
 • "Avtalen med HVB-företaget var värda runt 80 miljoner kronor, och slöts av en enskild tjänsteman på kommunen under hösten 2015, utan att någon upphandling genomfördes."
 • "– Det kan vara svårt att tro att man som enskild person kan bidra märkbart men tillsammans kan vi göra stor skillnad."
 • "Det är styrelsen som tar besluten – inte en enskild medlem."
 • "Socialstyrelsen ser allvarligt på de påvisade bristerna och sjukhusen har sett över sina rutiner men eftersom utredningen inte visat att någon enskild yrkesutövare agerat oaktsamt eller oskickligt avslutas ärendet."
 • "Avtalen upphandlades aldrig, frågan behandlades aldrig i socialnämnden och förvaltningen följde inte delegationsordningen när avtalen gjordes upp av en enskild tjänsteman."
 • "Anledningen var att hon och flera andra politiker reagerat på att avtalen var för långa för att en enskild tjänsteman ska få skriva under."
 • "Varje enskild domare i länet har haft 360 mål per år, när snittet i Sverige är runt 280."
 • "– Åklagaren måste bevisa att det varit för höga dioxinvärden i varje enskild lax som sålts."
 • "Vi ska se på varje enskild patients individuella behov och vilka möjligheter vi kan hitta för just den personen, säger Carina Söderholm."
 • "I Olofström handlar det om många bränder i ett och samma garage och en enskild individ."
 • "Avtalen med HVB-företaget var värda runt 80 miljoner kronor, och slöts av en enskild tjänsteman på kommunen under hösten 2015, utan att någon upphandling genomfördes."
 • "– Det kan vara svårt att tro att man som enskild person kan bidra märkbart men tillsammans kan vi göra stor skillnad."
 • "Det är styrelsen som tar besluten – inte en enskild medlem."
 • "Socialstyrelsen ser allvarligt på de påvisade bristerna och sjukhusen har sett över sina rutiner men eftersom utredningen inte visat att någon enskild yrkesutövare agerat oaktsamt eller oskickligt avslutas ärendet."
 • "Avtalen upphandlades aldrig, frågan behandlades aldrig i socialnämnden och förvaltningen följde inte delegationsordningen när avtalen gjordes upp av en enskild tjänsteman."
 • "Anledningen var att hon och flera andra politiker reagerat på att avtalen var för långa för att en enskild tjänsteman ska få skriva under."
 • "Varje enskild domare i länet har haft 360 mål per år, när snittet i Sverige är runt 280."
 • "– Åklagaren måste bevisa att det varit för höga dioxinvärden i varje enskild lax som sålts."

Diskussion om ordet enskild