ensidig

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet ensidig

 • "– Det var en väldigt ensidig version som presenterades för oss."
 • "Då blir det en ensidig bild och jag har uppmanat förbundet att skicka resultatet vidare till Nicklas så att han får en chans att bemöta det, säger Sophia Ahlin som ändå säger sig ha fortsatt förtroende för förbundets ordförande Magnus Gärdebring."
 • "Avgående kommunalrådet Sara Rudolfsson ( S ) beskriver sin företrädares verklighetsbeskrivning som både ” ensidig ” och helt färgad av ” information från Jan Björkman ”."
 • "– Vi kan se att län med större branschbredd och en utvecklad tjänstesektor har lägre arbetslöshet än län med mer ensidig branschstruktur och traditionell industriprägel, säger Annika Sundén, om är analyschef på Arbetsförmedlingen."
 • "Kritiken avfärdas av Sara Rudolfsson som ” ensidig ”."
 • "Rudolfsson om kritiken : ” En ensidig bild av vad som hänt ”"
 • "Och hon menar också att den bild som offentligt tecknats av hennes ledarskap är både ensidig och felaktig."
 • "En vanlig manifestation, speciellt hos barn, är en ensidig ansiktsförlamning, säger Rickard Eitrem."
 • "– Det har varit en väldigt ensidig diskussion om flygplatsen i Sälen."
 • "Bland annat menar organisationen att planen är ensidig och förbiser motorcyklisters säkerhet som de menar minskar om hastigheterna sänks."

Vad betyder ensidig inom generell ?

partisk, som bara redovisar eller tar hänsyn till den ena partens åsikt

Diskussion om ordet ensidig

ensidig

ensidigare
ensidigast
Adjektiv

Hur böjs ordet ensidig på svenska?

Komparativ: ensidigare
Superlativ: ensidigast

Hur används ordet ensidig

 • "– Det var en väldigt ensidig version som presenterades för oss."
 • "Då blir det en ensidig bild och jag har uppmanat förbundet att skicka resultatet vidare till Nicklas så att han får en chans att bemöta det, säger Sophia Ahlin som ändå säger sig ha fortsatt förtroende för förbundets ordförande Magnus Gärdebring."
 • "Avgående kommunalrådet Sara Rudolfsson ( S ) beskriver sin företrädares verklighetsbeskrivning som både ” ensidig ” och helt färgad av ” information från Jan Björkman ”."
 • "– Vi kan se att län med större branschbredd och en utvecklad tjänstesektor har lägre arbetslöshet än län med mer ensidig branschstruktur och traditionell industriprägel, säger Annika Sundén, om är analyschef på Arbetsförmedlingen."
 • "Kritiken avfärdas av Sara Rudolfsson som ” ensidig ”."
 • "Rudolfsson om kritiken : ” En ensidig bild av vad som hänt ”"
 • "Och hon menar också att den bild som offentligt tecknats av hennes ledarskap är både ensidig och felaktig."
 • "En vanlig manifestation, speciellt hos barn, är en ensidig ansiktsförlamning, säger Rickard Eitrem."
 • "– Det har varit en väldigt ensidig diskussion om flygplatsen i Sälen."
 • "Bland annat menar organisationen att planen är ensidig och förbiser motorcyklisters säkerhet som de menar minskar om hastigheterna sänks."

Vad betyder ensidig inom vardagligt ?

partisk, som bara redovisar eller tar hänsyn till den ena partens åsikt

Möjliga synonymer till ensidig

Relaterat till ensidig

förvrängning

ental

omdömeslöshet

sinnesstämning

lutning

ojämnhet

Diskussion om ordet ensidig