fördomsfull

Adjektiv

Hur används ordet fördomsfull

  • "Många läroböcker i samhällskunskap ger en fördomsfull bild av homosexuella och invandrare."
  • "Enligt Brännström finns det handläggare på Must som har en fördomsfull attityd."
  • "Iman Aldebe har uppmärksammats för sina djärva och nyskapande slöjor, och hon hoppas att de kan leda till en mindre fördomsfull bild av kvinnor med slöja."
  • "Var går gränsen för att vara fördomsfull eller elak?"
  • "- Är han fördomsfull?"
  • "Dansen existerar i en väldigt fördomsfull, omedveten och okritisk miljö, och det måste förändras."
  • "– Det är en tolkning av dogmatiska muslimer som redan har en fördomsfull syn på homosexuella och på femininet generellt sätt, säger han."
  • "Intervjun kritiseras hårt för att vara fördomsfull och dömande."
  • "Charlie Hebdo har ofta ett provocerande innehåll, och dess kritiker menar att tidningen varit både sexistisk, rasistisk och fördomsfull."
  • "Ja, ni vet vem Borat är : En extremt fördomsfull, sexfixerad, ultrareaktionär, antisemitisk man med en kvinnosyn på grottmansnivå."

Vad betyder fördomsfull inom vardagligt ?

som ger uttryck för fördomar eller låter fördomar styra ens handlande

Möjliga synonymer till fördomsfull

Relaterat till fördomsfull

oförstånd

åtrå

olärd

ovillighet

okunnighet

omdömeslöshet

relationslöshet

orubblighet

oriktighet

Diskussion om ordet fördomsfull