förnuftsvidrig

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet förnuftsvidrig

förnuftsvidrig

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till förnuftsvidrig

Relaterat till förnuftsvidrig

tankefel

oförstånd

omöjlighet

oförnuft

obehörighet

oriktighet

Diskussion om ordet förnuftsvidrig