löslig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet löslig

  • "– SD har en väldigt löslig väljarkår."
  • "- Det finns faktiskt en molekyl som tagits fram av våra kanadensiska samarbetspartner som i princip är en löslig variant av molekylen."
  • "– Cyanidet är bundet till järn vilket gör att den blir mindre löslig."
  • "Vid den här ph-sänkning bildas tråd av den proteinmassa som längre in i spindelkroppen var löslig."

Vad betyder löslig inom generell ?

som går att lösa

Möjliga synonymer till löslig

Relaterat till löslig

tankefel

uttryckslöshet

oviktighet

brist på sammanhang

relationslöshet

mjukhet

vårdslöshet

obeslutsamhet

vätska

upplösning

hållningslöshet

mångordighet

övergång

oriktighet

smältning