löslig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet löslig

  • "– SD har en väldigt löslig väljarkår."
  • "- Det finns faktiskt en molekyl som tagits fram av våra kanadensiska samarbetspartner som i princip är en löslig variant av molekylen."
  • "– Cyanidet är bundet till järn vilket gör att den blir mindre löslig."
  • "Vid den här ph-sänkning bildas tråd av den proteinmassa som längre in i spindelkroppen var löslig."

Vad betyder löslig inom generell ?

som går att lösa

Möjliga synonymer till löslig

Relaterat till löslig

tankefel

uttryckslöshet

oviktighet

brist på sammanhang

relationslöshet

mjukhet

vårdslöshet

obeslutsamhet

vätska

upplösning

hållningslöshet

mångordighet

övergång

oriktighet

smältning

Diskussion om ordet löslig