extensiv

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till extensiv

Hur används ordet extensiv

  • "vara så att betesdjur på extensiv stäpp hindrar ökenspridning."
  • "Berlinale, filmfestivalen i Berlin, startar på torsdag och svensk film representeras genom ett rikligt utbud i kortfilmssektionerna, av Lisa Aschans långfilm ” Apflickorna ” i ungdomssektionen 14plus och i form av en extensiv Ingmar Bergman retrospektiv."
  • "– Vår hypotes är att extensiv beteshållning av russ på ogödslade naturbetes- och skogsmarker ökar den biologiska mångfalden och att det kan ske med god djurvälfärd, säger Anna Jansson, professor i hästens utfodring och skötsel."
  • "– Våra hypoteser är att extensiv beteshållning av russ på ogödslade naturbetes- och skogsmarker ökar den biologiska mångfalden och att det kan ske med god djurvälfärd, säger Anna Jansson, professor i hästens utfodring och skötsel, vid såväl SLU i Sverige som på Holar University College på Island."
  • "– Tingsrätten gör en extensiv tolkning av vad som är straffbelagt."

Diskussion om ordet extensiv