longitudinal

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet longitudinal

  • "longitudinal reckoning by the navigator"
  • "a thin longitudinal strip"
  • "longitudinal measurements of the hull"
  • "a longitudinal study of twins"

Vad betyder longitudinal inom generell, generell, generell, generell ?

of or relating to lines of longitude

running lengthwise

over an extended time

Diskussion om ordet longitudinal