oändlig

Adjektiv

Hur används ordet oändlig

 • "Vatten är inte en oändlig resurs, säger Ulf melander, säkerhetsansvarig och tillförordnad VA-chef i ett pressmeddelande."
 • "– Tommy var en oändlig källa till glädje."
 • "I går efter jobbet svängde han in på Svärdsjövägen som vanligt och kom snart i kapp en till synes oändlig kö."
 • "Och det är viktigt, för tiden är oändlig när man är barn och då måste myndigheterna också skynda på mer, säger hon."
 • "Hon är en artist med oändlig kreativitet."
 • "Det är ingen oändlig resurs utan ett livsmedel som måste nyttjas på ett hållbart sätt."
 • "– Ett svart hål är en punkt i rymden med oändlig gravitationskraft."
 • "– Med all osäkerhet som följer med den asylprocess som finns idag så är det ganska många som kan uttrycka en oändlig hopplöshet."
 • "Vatten som en icke oändlig resurs."
 • "Listan på farliga kemikalier i våra vardagsplaster som räknas upp i den nya rapporten är nästan oändlig."

Vad betyder oändlig inom generell ?

som aldrig tar slut, som inte har någon ände eller begränsning, som det finns obegränsat mycket av, som det finns mer av än varje tänkbart mätetal, som det finns fler av än varje heltal

Relaterat till oändlig

gudom

storlek

längd

beständighet

långvarighet

oändlighet

rymd

oföränderlighet

övermått

storlek

vanlighet

Diskussion om ordet oändlig

 • - 2012-01-26

  Neverending