obegränsad

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet obegränsad

 • "Därför får mannen djurförbud under obegränsad tid."
 • "På kort sikt är tillgången på virke obegränsad."
 • "Till skillnad från ADSL erbjuder alternativen inte obegränsad surf och alla har inte tillgång till 4G och får nöja sig med att surfa på lägre hastigheter."
 • "Men tillgången på provtagningskit och analyskapacitet är inte obegränsad."
 • "Byn Tallhed utanför Orsa ligger vid inlandsbanan och precis intill spåret finns en fiberkabel nedgrävd med nära obegränsad tillgång till snabbt bredband."
 • "Asylsökande ska inte ha obegränsad rätt till professionell juridisk hjälp för att överklaga beslut, utan det ska finnas ett tak på åtta timmar."
 • "För tio dollar i månaden får varje kund tillgång till en obegränsad mängd annonsfritt musikinnehåll."
 • "Igår beslutade Riksbanken också att erbjuda banker att låna en obegränsad mängd pengar varje vecka."
 • "För en del år sedan hade vi obegränsad surf, säger Roth."
 • "Tammuz Nordic har ett ” garantipaket ” med ” obegränsad tillgång till IVF och äggdonationer ”."

Rim på obegränsad

Vad betyder obegränsad inom generell ?

som inte har ett slut

Diskussion om ordet obegränsad

obegränsad

Adverb

Översättningar

Hur används ordet obegränsad

 • "Därför får mannen djurförbud under obegränsad tid."
 • "På kort sikt är tillgången på virke obegränsad."
 • "Till skillnad från ADSL erbjuder alternativen inte obegränsad surf och alla har inte tillgång till 4G och får nöja sig med att surfa på lägre hastigheter."
 • "Men tillgången på provtagningskit och analyskapacitet är inte obegränsad."
 • "Byn Tallhed utanför Orsa ligger vid inlandsbanan och precis intill spåret finns en fiberkabel nedgrävd med nära obegränsad tillgång till snabbt bredband."
 • "Asylsökande ska inte ha obegränsad rätt till professionell juridisk hjälp för att överklaga beslut, utan det ska finnas ett tak på åtta timmar."
 • "För tio dollar i månaden får varje kund tillgång till en obegränsad mängd annonsfritt musikinnehåll."
 • "Igår beslutade Riksbanken också att erbjuda banker att låna en obegränsad mängd pengar varje vecka."
 • "För en del år sedan hade vi obegränsad surf, säger Roth."
 • "Tammuz Nordic har ett ” garantipaket ” med ” obegränsad tillgång till IVF och äggdonationer ”."

Rim på obegränsad

Vad betyder obegränsad inom generell ?

som inte har ett slut

Diskussion om ordet obegränsad

obegränsad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet obegränsad

 • "Därför får mannen djurförbud under obegränsad tid."
 • "På kort sikt är tillgången på virke obegränsad."
 • "Till skillnad från ADSL erbjuder alternativen inte obegränsad surf och alla har inte tillgång till 4G och får nöja sig med att surfa på lägre hastigheter."
 • "Men tillgången på provtagningskit och analyskapacitet är inte obegränsad."
 • "Byn Tallhed utanför Orsa ligger vid inlandsbanan och precis intill spåret finns en fiberkabel nedgrävd med nära obegränsad tillgång till snabbt bredband."
 • "Asylsökande ska inte ha obegränsad rätt till professionell juridisk hjälp för att överklaga beslut, utan det ska finnas ett tak på åtta timmar."
 • "För tio dollar i månaden får varje kund tillgång till en obegränsad mängd annonsfritt musikinnehåll."
 • "Igår beslutade Riksbanken också att erbjuda banker att låna en obegränsad mängd pengar varje vecka."
 • "För en del år sedan hade vi obegränsad surf, säger Roth."
 • "Tammuz Nordic har ett ” garantipaket ” med ” obegränsad tillgång till IVF och äggdonationer ”."

Rim på obegränsad

Vad betyder obegränsad inom generell ?

som inte har ett slut

Relaterat till obegränsad

tillräcklighet

storlek

frihet

oändlighet

lättvindighet

storlek

Diskussion om ordet obegränsad