långtgående

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till långtgående

Hur används ordet långtgående

  • "Ett inbrott i hemmet kan både få ekonomiska och långtgående känslomässiga konsekvenser för den som blir drabbad."
  • "Som SVT Nyheter Blekinge berättade i går hade kommunen långtgående planer på en miljonaffär med politikern."
  • "Nils-Erik Andrén kämpade under en stor del av sitt liv mot ett långtgående alkoholmissbruk."
  • "Nils-Erik Andrén, 63, i Karlskrona hade ett långtgående alkoholmissbruk bakom sig."
  • "” Att ställa krav på kompensation som innebär att plantera ny allé om 36 träd framstår som väl långtgående ” skriver Mark- och miljööverdomstolen i sin dom."
  • "Maria Persson är chef för barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona och bekräftar att det finns långtgående planer på att avveckla verksamheten i Annebo."
  • "– Även om agerandet var otillåtet finns det ingen grund för ett så långtgående beslut, anser facket."
  • "Under en stor del av sitt liv kämpade han mot ett långtgående alkoholmissbruk, som han vid flera tillfällen varit i kontakt med socialen för att få bukt med."
  • "– Det har inte funnits någon öppenhet eller vilja till samarbete från Karlskronas håll och det trots att vi i distriktet gjort långtgående ansträngningar för att det ska fungera, säger Laila Johansson i Karlshamn, sekreterare i disktriktsstyrelsen."
  • "– Det här kommer att innebära att de som tillhandahåller vatten till allmänheten, det vill säga kommunerna, de får räkna med att de har ett långtgående ansvar för alla typer av personskador som orsakas av vattnet."

Vad betyder långtgående inom generell ?

som går långt

Möjliga synonymer till långtgående

Relaterat till långtgående

storlek

överskattning

omåttlighet

överdrift

storlek

Diskussion om ordet långtgående