oinskränkt

Adjektiv
  • "Målsägarna söker oinskränkt tillgång till allt Internetmaterial"

Synonymer
oinskränkt

Adverb

Synonymer