perfekt

Adverb

Översättningar

Hur används ordet perfekt

 • "Den skulle vara lugn men social och Ove är helt perfekt, säger Viktoria Magnusson."
 • "Läget här vid Oscarsvärn är perfekt, säger Martin Hansson."
 • "– Jag hade övat väldigt mycket på förhand, så jag fick ihop det perfekt med tiden, säger Frida Lundh."
 • "Våra utsända rapporterar om perfekt festivalväder."
 • "– Tror att det kan passa mig perfekt att spela i Karlskrona."
 • "Förberelserna är nu på förhand noggranna – och när det väl gäller den 31 oktober ska allt sitta perfekt."
 • "Det är en perfekt kombination!"
 • "För mig var det perfekt att inleda ett samarbete, där jag kunde ha direktkontakt med fiskarna utan mellanhänder, säger köparen."
 • "Marken är förorenad av gammalt industriavfall och skulle kosta miljarder att sanera men en solcellspark ligger ovan jord och skulle därför vara perfekt just där menar kommunen."
 • "Efter att Luleå åkt på tre förluster på fem matcher i december dök Karlskrona upp som något av en perfekt motståndare."

Vad betyder perfekt inom generell ?

utan brist, fulländad, fullkomlig

Möjliga synonymer till perfekt

Diskussion om ordet perfekt

perfekt

perfektare
perfektast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet perfekt på svenska?

Komparativ: perfektare
Superlativ: perfektast

Hur används ordet perfekt

 • "Den skulle vara lugn men social och Ove är helt perfekt, säger Viktoria Magnusson."
 • "Läget här vid Oscarsvärn är perfekt, säger Martin Hansson."
 • "– Jag hade övat väldigt mycket på förhand, så jag fick ihop det perfekt med tiden, säger Frida Lundh."
 • "Våra utsända rapporterar om perfekt festivalväder."
 • "– Tror att det kan passa mig perfekt att spela i Karlskrona."
 • "Förberelserna är nu på förhand noggranna – och när det väl gäller den 31 oktober ska allt sitta perfekt."
 • "Det är en perfekt kombination!"
 • "För mig var det perfekt att inleda ett samarbete, där jag kunde ha direktkontakt med fiskarna utan mellanhänder, säger köparen."
 • "Marken är förorenad av gammalt industriavfall och skulle kosta miljarder att sanera men en solcellspark ligger ovan jord och skulle därför vara perfekt just där menar kommunen."
 • "Efter att Luleå åkt på tre förluster på fem matcher i december dök Karlskrona upp som något av en perfekt motståndare."

Diskussion om ordet perfekt

perfekt

Uttrycksadverb

Översättningar

Hur används ordet perfekt

 • "Den skulle vara lugn men social och Ove är helt perfekt, säger Viktoria Magnusson."
 • "Läget här vid Oscarsvärn är perfekt, säger Martin Hansson."
 • "– Jag hade övat väldigt mycket på förhand, så jag fick ihop det perfekt med tiden, säger Frida Lundh."
 • "Våra utsända rapporterar om perfekt festivalväder."
 • "– Tror att det kan passa mig perfekt att spela i Karlskrona."
 • "Förberelserna är nu på förhand noggranna – och när det väl gäller den 31 oktober ska allt sitta perfekt."
 • "Det är en perfekt kombination!"
 • "För mig var det perfekt att inleda ett samarbete, där jag kunde ha direktkontakt med fiskarna utan mellanhänder, säger köparen."
 • "Marken är förorenad av gammalt industriavfall och skulle kosta miljarder att sanera men en solcellspark ligger ovan jord och skulle därför vara perfekt just där menar kommunen."
 • "Efter att Luleå åkt på tre förluster på fem matcher i december dök Karlskrona upp som något av en perfekt motståndare."

Vad betyder perfekt inom generell ?

utan brist, fulländad, fullkomlig

Diskussion om ordet perfekt

perfekt

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet perfekt

 • "Den skulle vara lugn men social och Ove är helt perfekt, säger Viktoria Magnusson."
 • "Läget här vid Oscarsvärn är perfekt, säger Martin Hansson."
 • "– Jag hade övat väldigt mycket på förhand, så jag fick ihop det perfekt med tiden, säger Frida Lundh."
 • "Våra utsända rapporterar om perfekt festivalväder."
 • "– Tror att det kan passa mig perfekt att spela i Karlskrona."
 • "Förberelserna är nu på förhand noggranna – och när det väl gäller den 31 oktober ska allt sitta perfekt."
 • "Det är en perfekt kombination!"
 • "För mig var det perfekt att inleda ett samarbete, där jag kunde ha direktkontakt med fiskarna utan mellanhänder, säger köparen."
 • "Marken är förorenad av gammalt industriavfall och skulle kosta miljarder att sanera men en solcellspark ligger ovan jord och skulle därför vara perfekt just där menar kommunen."
 • "Efter att Luleå åkt på tre förluster på fem matcher i december dök Karlskrona upp som något av en perfekt motståndare."

Vad betyder perfekt inom lingvistik ?

utan brist, fulländad, fullkomlig

Möjliga synonymer till perfekt

Relaterat till perfekt

grammatik

Diskussion om ordet perfekt