fullständig

fullständigare
fullständigast
Adjektiv

Hur böjs ordet fullständig på svenska?

Komparativ: fullständigare
Superlativ: fullständigast

Hur används ordet fullständig

 • "Han har fullständig kontroll över den här kvinnan"
 • "Fullständig/t frihet/rättvisa/löfte"
 • "En fullständig brytning med det förgångna"

Vad betyder fullständig inom bildligt ?

som innehåller allt som finns eller är önskvärd|önskvärt, och inte saknar något

Relaterat till fullständig

grad

fullständighet

helhet

fullbordan

fullkomlighet

tillräcklighet

sammanhang

storlek

Diskussion om ordet fullständig

 • sesc - 2010-02-14

  "fullständigt" är adverb -- men där undrar jag i alla fall om "throughout" är en lämplig översättning. Åsikter?

fullständig

Adverb

Översättningar

Hur används ordet fullständig

 • "Men nu visar det sig att upprensningen av och saneringen av spillet i källaren inte var fullständig."
 • "Här finns människor som sitter med hus och barn, och det blir fullständig katastrof."
 • "Så att tala om att detta skulle vara ett vanligt fenomen, är en fullständig missuppfattning, säger hon."
 • "Vi måste se till att den information vi får faktiskt är fullständig och riktig."
 • "EI invänder också mot att inte ha fått in tillräckligt med underlag för att kunna göra en fullständig bedömning."
 • "– Vi måste säkerställa en god miljö och innan vi har fullständig kännedom om konsekvenserna och exakt vilka åtgärder som ska vidtas är det bättre att vi är förberedda på att tillfälligt flytta verksamheten till en annan lokal om vi skulle behöva det, säger förvaltningschefen Per Johansson i ett pressmeddelande."
 • "– Det blev fullständig panik."
 • "– Bilden som framträder är inte fullständig eftersom pandemin fortfarande pågår, men det som redan trots det framkommit är att nästan alla jourer jag pratat med har sett en kraftig ökning av antalet stödsökande personer."
 • "Försvaret hade under mordutredningen begärt en fullständig tömning av innehållet, men när åtalet väcktes den 18 april var bara delar av de två männens digitala konversationer mellan varandra redovisade."
 • "– Det finns ingen enkel läsning, och vi har inte heller någon fullständig bild av vare sig kostnader för redskap eller sälskador, säger Susanne Viker på Havs och vattenmyndigheten."

Vad betyder fullständig inom generell ?

som innehåller allt som finns eller är önskvärd|önskvärt, och inte saknar något

Möjliga synonymer till fullständig

Diskussion om ordet fullständig