strict

stricter
strictest
Adjektiv

Hur används ordet strict

 • "strict parents"
 • "a strict vegetarian"
 • "a strict disciplinarian"
 • "strict standards"

Ordet strict har 7 betydelser

 • Inom generell
 • Inom psykologi
 • Inom historia
 • Inom sjöfart
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom bildligt
 • Inom botanik
generell
psykologi
historia
sjöfart
ALLMÄNT
bildligt
botanik

Ordet strict inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till strict (inom generell)

Ordet strict inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till strict (inom psykologi)

Ordet strict inom historia

Översättningar (inom historia)

Synonymer till strict (inom historia)

Ordet strict inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till strict (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till strict (inom sjöfart)

Ordet strict inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till strict (inom ALLMÄNT)

Ordet strict inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till strict (inom bildligt)

Ordet strict inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till strict (inom botanik)

Möjliga synonymer till strict (inom botanik)

Diskussion om ordet strict