tillräcklig

Adjektiv

Synonymer till tillräcklig

Övrig relation till tillräcklig

Hur används ordet tillräcklig

  • "* Svårigheter för lokala trålfiskare att få tillräcklig tilldelning från den regionala sill- och skarpsillkvoten."
  • "Sommaren 2015 åtalades Tommy Strannemalm misstänkt för djurplågeri, men åtalet lades senare ner då det ansågs inte längre finnas tillräcklig bevisning."
  • "IVO anser att sjuksköterskorna inte utförde en tillräcklig bedömning av patientens tillstånd efter fallhändelsen och att de inte hade med i sin riskbedömning att patienten behandlades med blodförtunnande läkemedel och slagit i huvudet."
  • "Sommaren 2015 åtalades Tommy Strannemalm misstänkt för djurplågeri, men åtalet lades senare ner då det ansågs inte längre finnas tillräcklig bevisning."
  • "Efter det fördes det fram synpunkter på att räddningstjänsten inte hade tillräcklig vana vid räddningsarbeten vid fartygsbränder."
  • "– I en byggnad med ett stort renoveringsbehov är det tveksamt om denna typ av åtgärder får tillräcklig effekt eftersom skador inte åtgärdas och byggnadens skick inte förbättras, säger Olle Åberg."
  • "Jag tycker det är tråkigt att rätten inte tagit tillräcklig hänsyn till att mannen kände sig tvingad av sina befäl att ställa upp på bilderna, säger Björn Lindmar, 24-åringens försvarare."
  • "– Vi tror att en tillräcklig minoritet finns i fullmäktige som vill stärka demokratin i Karlskrona och låter oss folkomrösta i valet 2014, säger Peter Öjerskog."
  • "Enligt Björn Hamilton och Rolf Lindén lyckades emellrtid det svenska försvaret att uppbåda tillräcklig gemensam kraft att avskräcka dåvarande Sovjet från att agera ytterligare."
  • "Enligt domen saknas tillräcklig bevisning för att fälla dem."

Vad betyder tillräcklig inom vardagligt ?

av/med en mängd som är tillfredsställande eller räcker till

Diskussion om ordet tillräcklig