vederbörlig

Adjektiv

Översättningar

Engelska
 • due  [ allmänt ]

Synonymer till vederbörlig

Hur används ordet vederbörlig

 • "Nämnden, branschens eget självregleringsorgan utan sanktionsmedel, tycker därmed att marknadsföringen av glassen utformats ” utan vederbörlig känsla för socialt ansvar ”."
 • "Nämnden, branschens eget självregleringsorgan utan sanktionsmedel, tycker därmed att marknadsföringen av glassen utformats ” utan vederbörlig känsla för socialt ansvar ”."
 • "Men just nu, som JK, är min inställning att den rättsprocess ( avgörandet av två återstående resningar ) som pågår ska genomförs i vederbörlig ordning och att det får ta den tid det tar, säger Anna Skarhed."
 • "- Jag tar ansvar för allting, är det fel så är det fel, det får redas ut i vederbörlig ordning, säger han till DN."
 • "– Jag förutsätter att tingsrätten tagit vederbörlig kontakt med sjukvården för att kontrollera att min klient klarar av en rättegång fysiskt och psykiskt, säger han."
 • "Även om allt ska utredas – huruvida de präster som är engagerade i Missionsprovinsen ska förlora sitt prästämbete – i vederbörlig ordning, av domkapitlet i Karlstad, har ärkebiskopen otvetydigt sagt vad som gäller."
 • "” Om det är önskvärt att bevisa att skrovet är intakt, måste vrakets yttre studeras systematiskt och studiearbetet måste dokumenteras i vederbörlig ordning."
 • "- Jag har inget besked alls att ge i den frågan, utan det får man ställa krav på till staden, så ska vi behandla dem i vederbörlig ordning, säger Sven-Göran Södergren."
 • "Sin sista insats i trafiklivet kom den unika gamla vagnen att få göra på Barnens dag i Umeå detta år, då den, efter vederbörlig inregistrering för egen maskin gick i spetsen för festtåget, vilket f. ö. till stor del hade utformats till en exposé över automobilens historia och utveckling."
 • "Sin sista insats i trafiklivet kom den unika gamla vagnen att få göra på Barnens dag i Umeå detta år, då den, efter vederbörlig inregistrering för egen maskin gick i spetsen för festtåget, vilket f. ö. till stor del hade utformats till en exposé över automobilens historia och utveckling."

Vad betyder vederbörlig inom generell ?

behörig, tillbörlig

Diskussion om ordet vederbörlig