välgrundad

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet välgrundad

 • "Genom att arbeta så, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik."
 • "Samtidigt säger den Lundbaserade statsvetaren att den svenska kritiken mot Israel är välgrundad, om än omilt presenterad under Wallströms tid i regeringen."
 • "Delvis kan detta förklaras med Ädelreformen, en effektivare, mer vetenskapligt välgrundad vård och bättre läkemedel, men inte enbart."
 • "Europadomstolen anser att Gillbergs anmälan är så välgrundad att målet bör prövas och har begärt att rege- ringen ska yttra sig om hans klagomål."
 • "- Det finns en mycket klar praxis från domstolen att man som individ måste vara utpekad och ha individuella skäl för att bestämmelsen om välgrundad fruktan ska vara uppfylld."
 • "- Det är väl snarare så att man kan få en rättvisare och mer välgrundad bedömning."
 • "Enligt den nya utlänningslagen, ska den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön betraktas som flykting."
 • "Europadomstolen hävdar däremot att rädslan var välgrundad och att Sverige bröt mot Europakonventionen, bl.a. mot artikeln om skydd för rätten till liv."
 • "Enligt FN:s tortyrkonvention får inget land utlämna någon om det finns ” välgrundad anledning ” att misstänka att personer kan utsättas för tortyr."
 • "– Det är ett resultat av någon som har fått nog efter en allt mer aggressiv press som inte alltid har varit välgrundad i saklighet."
 • "Genom att arbeta så, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik."
 • "Samtidigt säger den Lundbaserade statsvetaren att den svenska kritiken mot Israel är välgrundad, om än omilt presenterad under Wallströms tid i regeringen."
 • "Delvis kan detta förklaras med Ädelreformen, en effektivare, mer vetenskapligt välgrundad vård och bättre läkemedel, men inte enbart."
 • "Europadomstolen anser att Gillbergs anmälan är så välgrundad att målet bör prövas och har begärt att rege- ringen ska yttra sig om hans klagomål."
 • "- Det finns en mycket klar praxis från domstolen att man som individ måste vara utpekad och ha individuella skäl för att bestämmelsen om välgrundad fruktan ska vara uppfylld."
 • "- Det är väl snarare så att man kan få en rättvisare och mer välgrundad bedömning."
 • "Enligt den nya utlänningslagen, ska den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön betraktas som flykting."
 • "Europadomstolen hävdar däremot att rädslan var välgrundad och att Sverige bröt mot Europakonventionen, bl.a. mot artikeln om skydd för rätten till liv."
 • "Enligt FN:s tortyrkonvention får inget land utlämna någon om det finns ” välgrundad anledning ” att misstänka att personer kan utsättas för tortyr."
 • "– Det är ett resultat av någon som har fått nog efter en allt mer aggressiv press som inte alltid har varit välgrundad i saklighet."

Diskussion om ordet välgrundad

välgrundad

Adjektiv

Hur används ordet välgrundad

 • "Genom att arbeta så, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik."
 • "Samtidigt säger den Lundbaserade statsvetaren att den svenska kritiken mot Israel är välgrundad, om än omilt presenterad under Wallströms tid i regeringen."
 • "Delvis kan detta förklaras med Ädelreformen, en effektivare, mer vetenskapligt välgrundad vård och bättre läkemedel, men inte enbart."
 • "Europadomstolen anser att Gillbergs anmälan är så välgrundad att målet bör prövas och har begärt att rege- ringen ska yttra sig om hans klagomål."
 • "- Det finns en mycket klar praxis från domstolen att man som individ måste vara utpekad och ha individuella skäl för att bestämmelsen om välgrundad fruktan ska vara uppfylld."
 • "- Det är väl snarare så att man kan få en rättvisare och mer välgrundad bedömning."
 • "Enligt den nya utlänningslagen, ska den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön betraktas som flykting."
 • "Europadomstolen hävdar däremot att rädslan var välgrundad och att Sverige bröt mot Europakonventionen, bl.a. mot artikeln om skydd för rätten till liv."
 • "Enligt FN:s tortyrkonvention får inget land utlämna någon om det finns ” välgrundad anledning ” att misstänka att personer kan utsättas för tortyr."
 • "– Det är ett resultat av någon som har fått nog efter en allt mer aggressiv press som inte alltid har varit välgrundad i saklighet."
 • "Genom att arbeta så, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik."
 • "Samtidigt säger den Lundbaserade statsvetaren att den svenska kritiken mot Israel är välgrundad, om än omilt presenterad under Wallströms tid i regeringen."
 • "Delvis kan detta förklaras med Ädelreformen, en effektivare, mer vetenskapligt välgrundad vård och bättre läkemedel, men inte enbart."
 • "Europadomstolen anser att Gillbergs anmälan är så välgrundad att målet bör prövas och har begärt att rege- ringen ska yttra sig om hans klagomål."
 • "- Det finns en mycket klar praxis från domstolen att man som individ måste vara utpekad och ha individuella skäl för att bestämmelsen om välgrundad fruktan ska vara uppfylld."
 • "- Det är väl snarare så att man kan få en rättvisare och mer välgrundad bedömning."
 • "Enligt den nya utlänningslagen, ska den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön betraktas som flykting."
 • "Europadomstolen hävdar däremot att rädslan var välgrundad och att Sverige bröt mot Europakonventionen, bl.a. mot artikeln om skydd för rätten till liv."
 • "Enligt FN:s tortyrkonvention får inget land utlämna någon om det finns ” välgrundad anledning ” att misstänka att personer kan utsättas för tortyr."
 • "– Det är ett resultat av någon som har fått nog efter en allt mer aggressiv press som inte alltid har varit välgrundad i saklighet."

Möjliga synonymer till välgrundad

Relaterat till välgrundad

visshet

riktighet

bevisföring

sannolikhet

tillvaro

motiv

förmåga

överensstämmelse

botten

varaktighet

Diskussion om ordet välgrundad