inritad

Okänd ordklass

Hur används ordet inritad

 • "Avenyn finns inritad i 1880 års stadsplan."
 • "I datorerna kommer man sedan kunna göra en ritning av det hus man hittat med varje enskild golvplanka inritad."
 • "Själva terminalen är i planerna inritad i Bränta, tre kilometer från Sunnanås, med an dalgång emellan."
 • "Ett krux i sammanhanget är att det finns en gammal byggplan där bland annat Granåsen är inritad som lämplig för just vindkraftsetablering."
 • "I planen finns Holidays clubs utbyggnad inritad."
 • "I översiktsplanen för södra delarna av Munsjön finns en bro inritad, men några beslut om att det verkligen ska byggas finns inte ännu."
 • "Det är Fjällsäkerhetskommittén i Kiruna som har gjort iakttagelsen att Länsstyrelsens broschyr ” Att bestiga Kebnekaise västra leden ” inte längre är aktuell eftersom den nya säkerhetsstugan inte finns inritad i kartan."
 • "Nordens högsta skyskrapa finns inritad på gammal industrimark – och urtidsbakterier ska göra så att ett kraftigt förorenat bergrum går att använda igen."
 • "Församlingen köpte marken 2011 och kommunen fastställde detaljplanen där en moské fanns inritad 2013."
 • "Församlingen köpte marken 2011 och kommunen fastställde detaljplanen där en moské fanns inritad 2013."
 • "I datorerna kommer man sedan kunna göra en ritning av det hus man hittat med varje enskild golvplanka inritad."
 • "Själva terminalen är i planerna inritad i Bränta, tre kilometer från Sunnanås, med an dalgång emellan."
 • "Ett krux i sammanhanget är att det finns en gammal byggplan där bland annat Granåsen är inritad som lämplig för just vindkraftsetablering."
 • "I planen finns Holidays clubs utbyggnad inritad."
 • "I översiktsplanen för södra delarna av Munsjön finns en bro inritad, men några beslut om att det verkligen ska byggas finns inte ännu."
 • "Det är Fjällsäkerhetskommittén i Kiruna som har gjort iakttagelsen att Länsstyrelsens broschyr ” Att bestiga Kebnekaise västra leden ” inte längre är aktuell eftersom den nya säkerhetsstugan inte finns inritad i kartan."
 • "Nordens högsta skyskrapa finns inritad på gammal industrimark – och urtidsbakterier ska göra så att ett kraftigt förorenat bergrum går att använda igen."
 • "Församlingen köpte marken 2011 och kommunen fastställde detaljplanen där en moské fanns inritad 2013."
 • "Församlingen köpte marken 2011 och kommunen fastställde detaljplanen där en moské fanns inritad 2013."
 • "500 personer kommer att få njuta av musiken i sin egen ruta inritad på Fredrikskans gräsplan."

Diskussion om ordet inritad