invand

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet invand

 • "Dessutom måste en lärarkår, invand vid de svenska sommarloven, baxas in i det nya systemet."
 • "Dessutom måste en lärarkår, invand vid de svenska sommarloven, baxas in i det nya systemet."
 • "Samtidigt har dess en gång utmanande kritik av den humanistiska bildningskulturen snarast blivit invand och uddlös."
 • "Den anhöriga uttrycker också en stor oro för att de boende på Benabacken kommer att flyttas innan ett nytt boende står färdigt, något som enligt överklagan skulle leda till att de boende förlorar en trygg och invand miljö."
 • "Bland annat på grund av att de är oroliga att de boende på Benabacken kommer att flyttas innan ett nytt boende står färdigt, något som enligt överklagan skulle leda till att de boende förlorar en trygg och invand miljö."
 • "Därmed förändras en invand tradition för många bandyälskare."
 • "– Hon har ryckt upp honom från en invand miljö och tagit honom till en krigshärd där all kontakt med pappan har avskurits, säger rättens ordförande Anna Graninger."
 • "På ett sätt blir det samtidigt stabilare eftersom sexorna får gå kvar i en invand miljö, säger Pär Löfstrand ( L )."
 • "Det är en invand vana som tar lång tid att ändra på."
 • "Att plötsligt bryta en invand rutin ökar risken att vi glömmer saker, menar hon."
 • "Den anhöriga uttrycker också en stor oro för att de boende på Benabacken kommer att flyttas innan ett nytt boende står färdigt, något som enligt överklagan skulle leda till att de boende förlorar en trygg och invand miljö."
 • "Bland annat på grund av att de är oroliga att de boende på Benabacken kommer att flyttas innan ett nytt boende står färdigt, något som enligt överklagan skulle leda till att de boende förlorar en trygg och invand miljö."
 • "Därmed förändras en invand tradition för många bandyälskare."
 • "– Hon har ryckt upp honom från en invand miljö och tagit honom till en krigshärd där all kontakt med pappan har avskurits, säger rättens ordförande Anna Graninger."
 • "På ett sätt blir det samtidigt stabilare eftersom sexorna får gå kvar i en invand miljö, säger Pär Löfstrand ( L )."
 • "Det är en invand vana som tar lång tid att ändra på."
 • "Att plötsligt bryta en invand rutin ökar risken att vi glömmer saker, menar hon."
 • "Den här idén fanns redan för 15 år sen, men en invand kultur gjorde att det dröjde."
 • "” vi verkligen gjort allt vi kunnat för att Ramona skulle välja att stanna hos oss och vi har hela tiden också menat att hon skulle behöva något ytterligare år på sig att utvecklas i en trygg och invand miljö innan hon tar ett så stort steg som att byta inte bara klubb utan också världsdel och kultur."

Diskussion om ordet invand