regelrätt

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till regelrätt

Hur används ordet regelrätt

 • "– Vi gjorde bedömningen att det är ett regelrätt hyresavtal och att det inte krävdes någon offentlig upphandling."
 • "Affärsverken i Blekinge ska ha låtit en leverantör anordna räkfrossor på en skärgårdsbåt för miljonbelopp utan en regelrätt upphandling."
 • "Men när hon blev utsatt för ett regelrätt våldtäktsförsök, slutade hon gå till arbetsplatsen."
 • "Hyresvärden själv befinner sig utomlands, men hans advokat Torgny Palm säger till Blekingenytt att det handlar om en helt regelrätt uppsägning av kontraktet."
 • "Det ska vara tillräckligt lång tid för att man ska hinna göra en regelrätt upphandling."
 • "Strömberg känner inte till om polisen kommer att hålla ett regelrätt förhör med 35-åringen eller om han ska höras upplysningsvis eller på något annat sätt."
 • "– Det var ingen regelrätt brand utan en glödbrand, säger Jan-Olov olsson, räddningschef i beredskap och fortsätter :"
 • "– Han finns till kommunens förfogande till maj 2019, det är en särskild överenskommelse, det är inte en regelrätt uppsägning, därför har vi valt att göra en bilaga till det tidigare avtalet, säger Susanne Norberg."
 • "– Jag vet att polisen har pratat med pojken, men jag vet inte om det har hållits något regelrätt förhör med honom, säger Christina Hallin till SVT Nyheter Dalarna."
 • "– Jag är 41 år i dag och har inte haft någon regelrätt semester i hela mitt liv så det ser jag fram mot."
 • "– Vi gjorde bedömningen att det är ett regelrätt hyresavtal och att det inte krävdes någon offentlig upphandling."
 • "Affärsverken i Blekinge ska ha låtit en leverantör anordna räkfrossor på en skärgårdsbåt för miljonbelopp utan en regelrätt upphandling."
 • "Men när hon blev utsatt för ett regelrätt våldtäktsförsök, slutade hon gå till arbetsplatsen."
 • "Hyresvärden själv befinner sig utomlands, men hans advokat Torgny Palm säger till Blekingenytt att det handlar om en helt regelrätt uppsägning av kontraktet."
 • "Det ska vara tillräckligt lång tid för att man ska hinna göra en regelrätt upphandling."
 • "Strömberg känner inte till om polisen kommer att hålla ett regelrätt förhör med 35-åringen eller om han ska höras upplysningsvis eller på något annat sätt."
 • "– Det var ingen regelrätt brand utan en glödbrand, säger Jan-Olov olsson, räddningschef i beredskap och fortsätter :"
 • "– Han finns till kommunens förfogande till maj 2019, det är en särskild överenskommelse, det är inte en regelrätt uppsägning, därför har vi valt att göra en bilaga till det tidigare avtalet, säger Susanne Norberg."
 • "– Jag vet att polisen har pratat med pojken, men jag vet inte om det har hållits något regelrätt förhör med honom, säger Christina Hallin till SVT Nyheter Dalarna."
 • "– Jag är 41 år i dag och har inte haft någon regelrätt semester i hela mitt liv så det ser jag fram mot."

Rim på regelrätt

Vad betyder regelrätt inom vardagligt ?

som sker i överensstämmelse med uppställda regel|regler

Relaterat till regelrätt

handledning

förfarande

föreskrift

vana

rätt

enhetlighet

överensstämmelse

ordning

Diskussion om ordet regelrätt