didaktisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet didaktisk

  • "Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, håller inte med om att dessa problem löser sig genom att ämnet slopas."
  • "Så en förhoppning är att det här ska ge dem en rättvis plats i historieböckerna, säger Caroline Graeske, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning."
  • "De sju kvinnor som installeras som professorer i år är Jurate Kumpince, professor i Avfallsteknik, Anna Nordenstam, professor i svenska med didaktisk inriktning, Ulrika Rova, professor i biokemisk och kemisk processteknik, Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation, Kristina Söderholm, professor i teknikhistoria, Maria Udén, professor i genus och teknik och Åsa Wallström, professor i industriell marknadsföring."
  • "Priset är på 25 000 kronor och motiveringen är bland annat att Mikael Henningsson har ett stort engagemang och uppvisar en didaktisk glädje som entusiasmerar studenterna."

Vad betyder didaktisk inom generell ?

undervisande; sedelärande

Möjliga synonymer till didaktisk

Diskussion om ordet didaktisk