akademisk

Adjektiv

Översättningar

Övrig relation till akademisk

Motsats till akademisk

Hur används ordet akademisk

 • "I maj 1996 svarade kommissionären att klagomålet gällde att en examen i arkitektur inte beviljats, och anförde att det var en fråga rörande akademisk bedömning från ett universitets sida, och inte någonting Europeiska kommissionen kunde ingripa i. eur-lex.europa.eu"
 • "– Det gäller bland annat att få fler ungdomar och långtidsarbetslösa att studera vidare, men också att identifiera nyanlända med yrkes- och akademisk kompetens som relativt snabbt kan komma ut på arbetsmarknaden, menar David Fridlund."
 • "En del har till exempel med sig en akademisk examen från sitt hemland, men har svårt att hitta ett arbete i Sverige."
 • "Till exempel att lärosätena i för stor utsträckning lägger över ansvaret för examination och även bedömning av studenterna på de kliniska handledarna som inte alltid har erforderlig akademisk kompetens, säger Lena Pettersson, utredare på UKÄ"
 • "Hållbara Hildas omfattande miljösatsningar samt tekniska nysatsningar har väckt stort intresse och drar till sig studiebesök, massmedias uppmärksamhet liksom akademisk forskning."
 • "– Vår tanke är att vi ska utse hedersdoktorer i samband med akademisk högtid vartannat år, säger Marita Hilliges."
 • "Antalet personer som tog akademisk examen på högskolorna i Gävle och Dalarna var förra året cirka 1 000 per högskola, det är en ökning med 10 procent på ett år."
 • "På tio år, har antalet mer än fördubblats, och två tredjedelar av de som tar akademisk examen i vårt område är kvinnor."
 • "6 av 10 poliser i Dalarna och Gävleborg som gått den nya polisutbildningen, tycker att utbildningen är för akademisk."
 • "– Vi har som mål att fånga upp de som har en relativt hög akademisk utbildning och som kan vara av intresse för framtiden inom Trafikverket, säger Magnus Huldén."
 • "– Då tar vi ut en liten akademisk avgift för att de ska kunna träna på ett elitförberedande sätt fram tills de blir 19 år."
 • "– Det gäller bland annat att få fler ungdomar och långtidsarbetslösa att studera vidare, men också att identifiera nyanlända med yrkes- och akademisk kompetens som relativt snabbt kan komma ut på arbetsmarknaden, menar David Fridlund."
 • "En del har till exempel med sig en akademisk examen från sitt hemland, men har svårt att hitta ett arbete i Sverige."
 • "Till exempel att lärosätena i för stor utsträckning lägger över ansvaret för examination och även bedömning av studenterna på de kliniska handledarna som inte alltid har erforderlig akademisk kompetens, säger Lena Pettersson, utredare på UKÄ"
 • "Hållbara Hildas omfattande miljösatsningar samt tekniska nysatsningar har väckt stort intresse och drar till sig studiebesök, massmedias uppmärksamhet liksom akademisk forskning."
 • "– Vår tanke är att vi ska utse hedersdoktorer i samband med akademisk högtid vartannat år, säger Marita Hilliges."
 • "Antalet personer som tog akademisk examen på högskolorna i Gävle och Dalarna var förra året cirka 1 000 per högskola, det är en ökning med 10 procent på ett år."
 • "På tio år, har antalet mer än fördubblats, och två tredjedelar av de som tar akademisk examen i vårt område är kvinnor."
 • "6 av 10 poliser i Dalarna och Gävleborg som gått den nya polisutbildningen, tycker att utbildningen är för akademisk."
 • "– Vi har som mål att fånga upp de som har en relativt hög akademisk utbildning och som kan vara av intresse för framtiden inom Trafikverket, säger Magnus Huldén."
 • "– Då tar vi ut en liten akademisk avgift för att de ska kunna träna på ett elitförberedande sätt fram tills de blir 19 år."

Diskussion om ordet akademisk