konkret

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet konkret

 • "Men vad det innebär konkret vet hon inte ännu."
 • "Och det här är ingen vision som ligger långt fram utan det mesta är konkret verklighet, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson ( M )."
 • "I stället överraskas jag av ett ganska konkret album tydligt kopplat till föregångaren, där vissa delar låter mer 1993 än 2013."
 • "Centerpartiets idédiskussion om öppna gränser testades mot ett konkret exempel inom den egna regeringsalliansen."
 • "Centerpartiets idédiskussion om öppna gränser testades mot ett konkret exempel inom den egna regeringsalliansen."
 • "Vad som konkret händer med personalen är oklart."
 • "Och det här är ingen vision som ligger långt fram utan det mesta är konkret verklighet, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson ( M )."
 • "Erik Söderberg ( FP ), ordförande i bildningsutskottet, vill avvakta ett konkret förslag innan han tar ställning."
 • "Hur tror du att den här gruppen kommer att påverkas konkret?"
 • "Föreställningen beskrivs som abstrakt och konkret på en och samma gång."
 • "– Den frågan svarar jag inte konkret på."
 • "Temanumret kan ses som en konkret handbok i hur företag, organisationer och kommuner kan ställa om till bland annat ekologisk hållbarhet."
 • "Vad har ni resonerat mer konkret om?"
 • "Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det har förelegat en konkret fara offret kunde dött av angreppet, oavsett om detta hade avbrutits av andra personer eller 18-åringen själv."
 • "– Genom vårt sätt att möta NFC:s behov visar vi konkret på att det inte var tomma ord som vi redovisade för ett år sedan."
 • "Igår redovisades mer konkret försvarsmaktens syn på vilka risker Nord Steam 2 kommer att innebära bakom stängda dörrar för försvarsutskottet."
 • "– Det är väldigt spännande att man kan få en konkret sak, ett föremål som vi vet kommer från ursprunget."
 • "Rent konkret har polisen tittat på området och upprättat ett antal kontrollplatser."
 • "– Vi har inte haft någon konkret hotbild härnere och vi har inte heller haft någon konkret händelse som kan förknippas med det som hände i Stockholm."
 • "– Vi har inte haft någon konkret hotbild härnere och vi har inte heller haft någon konkret händelse som kan förknippas med det som hände i Stockholm."

Vad betyder konkret inom generell ?

som kan uppfattas genom de mänskliga sinne|sinnena, främst genom känsel och syn; som har massa

Möjliga synonymer till konkret

Diskussion om ordet konkret

 • - 2008-11-23

  Tydlig beskrivning som är lätt att förstå

 • - 2011-04-07

  Konkret: om substantiv bör det blir substantial på engelska, ej substantially. Substantially är ett adverb

konkret

Adverb

Översättningar

Hur används ordet konkret

 • "– Den frågan svarar jag inte konkret på."
 • "Temanumret kan ses som en konkret handbok i hur företag, organisationer och kommuner kan ställa om till bland annat ekologisk hållbarhet."
 • "Vad har ni resonerat mer konkret om?"
 • "Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det har förelegat en konkret fara offret kunde dött av angreppet, oavsett om detta hade avbrutits av andra personer eller 18-åringen själv."
 • "– Genom vårt sätt att möta NFC:s behov visar vi konkret på att det inte var tomma ord som vi redovisade för ett år sedan."
 • "Igår redovisades mer konkret försvarsmaktens syn på vilka risker Nord Steam 2 kommer att innebära bakom stängda dörrar för försvarsutskottet."
 • "– Det är väldigt spännande att man kan få en konkret sak, ett föremål som vi vet kommer från ursprunget."
 • "Rent konkret har polisen tittat på området och upprättat ett antal kontrollplatser."
 • "– Vi har inte haft någon konkret hotbild härnere och vi har inte heller haft någon konkret händelse som kan förknippas med det som hände i Stockholm."
 • "– Vi har inte haft någon konkret hotbild härnere och vi har inte heller haft någon konkret händelse som kan förknippas med det som hände i Stockholm."

Vad betyder konkret inom generell ?

som kan uppfattas genom de mänskliga sinne|sinnena, främst genom känsel och syn; som har massa

Diskussion om ordet konkret

konkret

konkretare
konkretare
Adjektiv

Hur böjs ordet konkret på svenska?

Komparativ: konkretare
Superlativ: konkretare

Hur används ordet konkret

 • "– Den frågan svarar jag inte konkret på."
 • "Temanumret kan ses som en konkret handbok i hur företag, organisationer och kommuner kan ställa om till bland annat ekologisk hållbarhet."
 • "Vad har ni resonerat mer konkret om?"
 • "Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det har förelegat en konkret fara offret kunde dött av angreppet, oavsett om detta hade avbrutits av andra personer eller 18-åringen själv."
 • "– Genom vårt sätt att möta NFC:s behov visar vi konkret på att det inte var tomma ord som vi redovisade för ett år sedan."
 • "Igår redovisades mer konkret försvarsmaktens syn på vilka risker Nord Steam 2 kommer att innebära bakom stängda dörrar för försvarsutskottet."
 • "– Det är väldigt spännande att man kan få en konkret sak, ett föremål som vi vet kommer från ursprunget."
 • "Rent konkret har polisen tittat på området och upprättat ett antal kontrollplatser."
 • "– Vi har inte haft någon konkret hotbild härnere och vi har inte heller haft någon konkret händelse som kan förknippas med det som hände i Stockholm."
 • "– Vi har inte haft någon konkret hotbild härnere och vi har inte heller haft någon konkret händelse som kan förknippas med det som hände i Stockholm."

Diskussion om ordet konkret