essentiell

Adjektiv

Synonymer till essentiell

Hur används ordet essentiell

  • "Positionen som kretsordförande är oerhört essentiell, då vi nu går in i valrörelsen och uppdraget att driva den lokala valrörelsen kan endast utföras om man har ett förtroende bland medlemmar och föreningar, vilket alltså inte är fallet när det gäller Nicklas Platow. ”, skriver Morgan Kullberg i ett pressmeddelande."
  • "En länge bortglömd, men helt essentiell perspektivförskjutning är att lyfta kvinnornas berättelser ur de verk vi betraktar som klassiker, något som med framgång har gjorts de senaste decennierna."
  • "Att byta namn ska enligt gruppen ses som ett startskott för en förändringsprocess ” mot en betydligt bredare och essentiell nyorientering av Konstfack i stort ”."
  • "Projektet, som beviljats pengar, heter ” Det Magiska Ordet ” och är ett samarbete mellan Vindelns kommunbibliotek, Renforsskolan och Vindelns Folkhögskola och dess syfte är att stimulera läsning som är en essentiell del av utbildningen och folkbildningen."
  • "Så funkar essentiell trombocytos"

Diskussion om ordet essentiell