libell

libellen
libeller
libellerna
Substantiv [-]

Synonymer till libell

Hur böjs ordet libell på svenska?

Obestämd singular: libell
Bestämd singular: libellen
Obestämd plural: libeller
Bestämd plural: libellerna

Ordet libell har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom verktyg
  • Inom litteratur
  • Inom mineral
juridik
verktyg
litteratur
mineral

Vad betyder libell inom juridik ?

Kärandens första skriftliga inlaga i ett mål

Relaterat till libell (inom juridik)

domstolsförhandling

bespottning

ogillande

förtal

Ordet libell inom verktyg

Ett vätskefyllt rör i ett vattenpass

Synonymer till libell (inom verktyg)

Ordet libell inom litteratur

En mindre propagandaskrift eller smädesskrift http://sv.wikipedia.org/wiki/Libell_%28litteratur%29

Ordet libell inom mineral

Libell är en gasblåsa som förekommer i mineral tillsammans med vätskeinneslutningar. http://sv.wikipedia.org/wiki/Libell_%28geologi%29

Diskussion om ordet libell