ålägga

ålade
ålegat
ålägger
Verb

Översättningar

Synonymer till ålägga

Hur böjs ordet ålägga på svenska?

Presens: ålägger
Preteritum: ålade
Supinum: ålegat

Hur används ordet ålägga

 • "Om man ser jättelokor på någon annans tomt kan man kontakta länsstyrelsen, som kan ålägga fastighetsägaren att ta bort växten."
 • "Han begär också tillstånd för att kunna ålägga de misstänkta restriktioner under häktningstiden."
 • "På grund av att Borlänge kommun efter så lång tid fortfarande inte lyckats ordna med bostad åt kvinnan vill IVO nu att Förvaltningsrätten ska ålägga kommunen en straffavgift på en miljon kronor."
 • "Sen kan vi ålägga dem att betala reavinstskatt, säger Shova Kanta Poudel."
 • "Skolinspektionens nya enhet för ekonomigranskning får inte avvärja konkurser genom att exempelvis ålägga skolägare att skjuta till mer pengar till skolor med skakig ekonomi."
 • "Han har också begärt att få ålägga 20-åringen med restriktioner, vilket till exempel kan betyda att han inte får ta emot besök eller samtal, inte får läsa tidningar eller träffa andra på häktet."
 • "Åklagaren har också begärt att få ålägga 20-åringen med restriktioner."
 • "Kommunen kan därför inte ålägga denne att städa undan dem."
 • "– Det är allvarligt att myndigheten anser att det räcker med en inspektion var 30:e dag istället för att ålägga att modifiera och att byta switch."
 • "Att då ålägga Polisen att vara transportverksamhet, det kommer ju ta tid och kraft från det viktiga polisiära arbetet, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna."
 • "Om man ser jättelokor på någon annans tomt kan man kontakta länsstyrelsen, som kan ålägga fastighetsägaren att ta bort växten."
 • "Han begär också tillstånd för att kunna ålägga de misstänkta restriktioner under häktningstiden."
 • "På grund av att Borlänge kommun efter så lång tid fortfarande inte lyckats ordna med bostad åt kvinnan vill IVO nu att Förvaltningsrätten ska ålägga kommunen en straffavgift på en miljon kronor."
 • "Sen kan vi ålägga dem att betala reavinstskatt, säger Shova Kanta Poudel."
 • "Skolinspektionens nya enhet för ekonomigranskning får inte avvärja konkurser genom att exempelvis ålägga skolägare att skjuta till mer pengar till skolor med skakig ekonomi."
 • "Han har också begärt att få ålägga 20-åringen med restriktioner, vilket till exempel kan betyda att han inte får ta emot besök eller samtal, inte får läsa tidningar eller träffa andra på häktet."
 • "Åklagaren har också begärt att få ålägga 20-åringen med restriktioner."
 • "Kommunen kan därför inte ålägga denne att städa undan dem."
 • "– Det är allvarligt att myndigheten anser att det räcker med en inspektion var 30:e dag istället för att ålägga att modifiera och att byta switch."
 • "Att då ålägga Polisen att vara transportverksamhet, det kommer ju ta tid och kraft från det viktiga polisiära arbetet, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna."

Vad betyder ålägga inom sömnad ?

begära eller kräva att någon ska göra något visst

Relaterat till ålägga

anvisning

plikt

domstolsförhandling

befallning

tvång

tvång

Diskussion om ordet ålägga

åläggande

åläggandet
ålägganden
åläggandena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet åläggande på svenska?

Obestämd singular: åläggande
Bestämd singular: åläggandet
Obestämd plural: ålägganden
Bestämd plural: åläggandena

Hur används ordet åläggande

 • "Påminnelser ska skickas på veckobasis i stället för månadsbasis och 21 dagars betalningstid ska gälla från påminnelsedatumet för en erinran eller ett åläggande."
 • "Läraren har grovt brutit mot sina åläggande, genom att utöva våld mot en elev."
 • "Om en felparkeringsavgift inte betalas i tid så utfärdas ett åläggande och då blir det en förhöjd avgift."
 • "Flygplatsen meddelar också att man fått ett åläggande om att hindra människor från att ” olagligt och medvetet försvåra ” verksamheten."

Möjliga synonymer till åläggande

Relaterat till åläggande

befallning

domstolsförhandling

Diskussion om ordet åläggande