tillfoga

tillfogar
tillfogade
tillfogat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till tillfoga

Hur böjs ordet tillfoga på svenska?

Presens: tillfogar
Preteritum: tillfogade
Supinum: tillfogat

Hur används ordet tillfoga

  • "Men att så kategoriskt utesluta att människor skulle tillfoga hästar skador på det här sättet är lite märkligt, säger Stefan Dangart vid dalapolisen."
  • "Men att så kategoriskt utesluta att människor skulle tillfoga hästar skador på det här sättet är lite märkligt, säger Stefan Dangart vid dalapolisen."
  • "– Dom hade skador som dom inte ska ha kunnat tillfoga sig själva, säger Johan Wallenius som är vakthavande befäl vid polisens regionledningscentral."
  • "Den åtalade mannen ska uppsåtligen ha försökt att döda en annan man genom att tillfoga honom svåra kroppsskador."
  • "Dock utan att tillfoga någon allvarligare skada."
  • "Det kan inte styrkas, menar rätten, att de åtalades avsikt varit att frihetsberöva kvinnan eller att tillfoga henne skada."
  • "Trettiotre års utredande har inte lyckats tillfoga någon säkrare kunskap om gärningsmannen, var han kom ifrån, exakt hur han var klädd, vilken väg han flydde eller vart vapnet tog vägen."
  • "Trettiotre års utredande har inte lyckats tillfoga någon säkrare kunskap om gärningsmannen, var han kom ifrån, exakt hur han var klädd, vilken väg han flydde eller vart vapnet tog vägen."
  • "Troligtvis är det en kniv som har använts för att tillfoga skadan, säger Robert Edh, biträdande vakthavande befäl vid polisen i Västra Götaland."
  • "I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att händelserna är mycket allvarliga ur djurskyddssynpunkt – ” skållning och plockning skulle tillfoga en levande kyckling med känsel outhärdlig smärta ”."

Vad betyder tillfoga inom sjöfart ?

tillägga, inflika, skarva

Relaterat till tillfoga

ökning

sammanslagning

sammanhållning

sammansättning

göromål

tillägg

beröring

Diskussion om ordet tillfoga