förorsaka

förorsakar
förorsakade
förorsakat
Verb

Synonymer till förorsaka

Hur böjs ordet förorsaka på svenska?

Presens: förorsakar
Preteritum: förorsakade
Supinum: förorsakat

Hur används ordet förorsaka

 • "Vad förorsakade trafikolyckan i Villafranca del Panadés vid järnporten?"
 • "Polisen varnar nu för att de mediciner som stulits kan vara farliga och rent av förorsaka död om de intas på felaktigt sätt och i felaktiga doser."
 • "Dessa bakterier kan förorsaka magsjuka om man får vatten i munnen."
 • "Den mycket smittsamma sjukdomen, som kan förorsaka sterilitet, är den vanligaste könssjukdomen i Sverige."
 • "Wilmas läkare har mejlat kommunen och förklarat att inget mögelangrepp bör accepteras eftersom det kan förorsaka påtagliga bekymmer hos känsliga personer."
 • "Varken vi, eller banden, hade kunnat föreställa oss att detta skulle förorsaka någon debatt."
 • "– Det kan förorsaka problem med våra pumpstationer."
 • "Tuberkulos utvecklas långsamt och orsakar vanligen sjukdom i lungorna men kan också förorsaka sjukdom i andra delar av kroppen."
 • "– En knuff kan aldrig förorsaka de skador målsägande hade, säger kammaråklagare Peter Helsing."
 • "” Sammanfattningsvis gör således Mark- och miljööverdomstolen den bedömningen att de åtgärder som bolaget ansökt om att få utföra inte kan anses förorsaka endast obetydlig miljöpåverkan."
 • "– Jag blir väldigt arg över att man kan förorsaka mig den rädslan."

Rim på förorsaka

Vad betyder förorsaka inom bildligt ?

vålla, framkalla, åsamka

Relaterat till förorsaka

sammansättning

kraftmedel

göromål

alstring

grund

motiv

Diskussion om ordet förorsaka