inverka

inverkar
inverkade
inverkat
Verb

Synonymer till inverka

Hur böjs ordet inverka på svenska?

Presens: inverkar
Preteritum: inverkade
Supinum: inverkat

Hur används ordet inverka

  • "Hon har tidigare gjort undersökningar på hur personers namn kan inverka på chanserna att få jobb."
  • "Ju mer mångfald det blir i Sverige desto viktigare är det att den här typen av stereotyper inte får inverka på något så viktigt som anställningsbeslut."
  • "Man flaggar också för att större klasser kan inverka negativt på utbildningens kvalitet."
  • "Lärarförbundet är oroligt och tror att det blir större klasser vilket kan inverka negativt på utbildningens kvalitet."
  • "Många politiker och forskare är motståndare till Pfizers försök att ta över Astra Zeneca, av rädsla för att det ska kosta arbetstillfällen och inverka menligt på forskningen."
  • "Men om många ägare med stora aktieposter bestämmer sig för att sälja kan det inverka på värderingen av aktien."
  • "Kan inverka på värderingen"
  • "Skulle det bli en friskola kommer det att inverka på kommunens möjlighet att spara."
  • "– Ofta finns de i kustnära områden som Halland där vinden hjälpt till och i gammal hagmark kan tappade hästskor eller taggtråd inverka på trädets tillväxt, säger kommunikationsansvarig Ulrika Lagerlöf på Skogssällskapet."
  • "Astrid Tengelin har själv en bakgrund som lärare och tror därför att hon har lättare att inverka som genuspedagog."

Diskussion om ordet inverka